Påverkan Närsam

Närsams styrelsemöten är fördelade till ca 1 gång i månaden. Sofie Engström är Christinornas representant i styrelsen. Har du som medlem i Christinorna ideér  eller synpunkter på vad Närsam gör eller borde göra. Ta en kontakt med Sofie.

sofie@time4money.se