Årsmötet 2015

På årsmötet i måndags blev hela styrelsen omvald.Till revisorer valdes Christina Bergman och Maria Nässén. Valberedning inför årsmötet 2016 Sara Johansson och Kristina Stenmark.

Vi tackar för förtroendet.
Med värme

Kerstin, Sofie, Sonja, Ulrika, Malin, Kari och Lotta.