Du kan välja mellan att se medlemmarna:

Medlemmar inom Verksamhetutveckling
Christina Skan

Jag arbetar med information och verksamhetsutveckling. Konkret gör jag allt från idéer kring marknadsföring och fotografering till hemsidor, projektledning och översättning. Målgrupp är främst små företag med begränsade resurser, men jag arbetar även med föreningar och andra organisationer.

Läs mer ...
Eva Håkansson

Under det senaste året har vi fått förtroendet att genomföra utredningar angående organisationer. Vi arbetar både med kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Men vi gör också kundundersökningar via nätet. En sådan undersökning är snabb och kräver inte så stor arbetsinsats från oss. Därmed blir den inte kostsam men kan ge svar på frågor som du har. Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Sofie Engström

Coaching Vad är det?

Coaching är en process som inspirerar och motiverar dig att maximera din potential både inom det personliga och det professionella. Observera att rådgivning inte är coaching och att terapi inte heller är coaching. Coaching handlar, till skillnad från rådgivning, om dina egna lösningar och egna svar, samt sätta mål och göra planer för hur du ska nå dem.

Läs mer ...