Du kan välja mellan att se medlemmarna:

Eva Håkansson, LÄRORIKT

Telefon: 070
Adress: Rudskoga
Eva Håkansson

Under det senaste året har vi fått förtroendet att genomföra utredningar angående organisationer. Vi arbetar både med kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Men vi gör också kundundersökningar via nätet. En sådan undersökning är snabb och kräver inte så stor arbetsinsats från oss. Därmed blir den inte kostsam men kan ge svar på frågor som du har. Hör av dig till oss så berättar vi mer.