Du kan välja mellan att se medlemmarna:

Carina Bäcklund, Caribäck konsult HB

Telefon: 0739-858565
Hemsida: http://www.cariback.com
Adress: Tegelslagaregatan 41 B, 681 50 Kristinehamn
Mail: carina@cariback.com
Carina Bäcklund

Känner Du behov av att vidareutveckla Dig i det Du gör i dag, vill Du undersöka Dina inre krafter och hitta nya spännande sidor hos Dig själv. Psykosyntes är en metod som innebär att Du arbetar i din egen takt på många olika sätt. T.ex. reflektion, meditation, skriva, gestalta samt genom samtal med Din terapeut.

PSYKOSYNTES: Ett verktyg Du kan använda själv för att må bra och hitta dina styrkor.

Centrala delar i psykosyntes är: Delpersonligheter, som är olika beteenden hos dig och som Du genom arbete kan förändra till något som Du upplever är bättre. Du har dina delpersonligheter men Du är dem inte. Du är mycket mer än dina delpersonligheter.Viljan, som har tre mycket viktiga områden som Du bör vara medveten om för att din vilja skall kunna användas fullt ut. Viljans egenskaper, Viljans aspekter och viljeaktens stadier. Psykosyntesprocessen, som innebär att när Du arbetar med dig själv så gör Du det i en process som består av fyra steg. Inventering (att bli medveten), Accepterande (så här är det just nu), Integrering (hur förhåller jag mig till detta), Transformering (en ny utgångspunkt tar form i ditt liv)

Genom åren har jag bl.a. sysslat med personlig utveckling, ledarskap, handledning, funktionshinder, missbruksproblematik, stress, våld mot kvinnor, som stödperson studiecirklar och olika projekt.