Kontakta styrelsen

Du kan kontakta styrelsen via telefon eller mail.

Ordförande Kerstin Leufvén, kerstin@passal.se, tel. 0550 126 20

Vice Ordförande Sofie Engström, sofie@time4money.se, tel. 0707 791220

Sekreterare Ulrika Henrysson, demesta@telia.com,  tel: 070 623 74 87

Kassör Sonja Staaf, sonjasys@hotmail.se,tel: 070 674 18 68

Styrelseledamot Kari L Östnes, klspiral@hotmail.com. tel: 073 808 51 12

Styrelseledamot Malin Carlsson, malin@mttradingochdesign.se,  tel.

Styrelseledamot Charlotte Söderberg


Revisor Christina Bergman, christina.bergman@meurell.se, tel: 070 598 00 37

Revisor Maria Nässén

Revisorssuppleant Eva Wiklander


Valberedning inför årsmötet 2015: Sara Johansson och Kristina StenmarkChristinorna Företagskvinnor i Kristinehamn
Box 64
681 22 Kristinehamn

Besöksadress:

Föreningens Bankgiro 674-9717