Om föreningen

Christinorna är en förening för kvinnliga företagare i Kristinehamn. Föreningen startade 1992 och har idag ca 90 medlemmar. Vi är en partipolitiskt obunden, ideell organisation som arbetar för vårt gemensamma intresse Företagande!

Christinorna är representerade i både Näringslivsrådets och Nyföretagarcentrums styrelser. Vidare är föreningen representerad vid en hel del andra möten med anknytning till näringslivsverksamheten i kommunen.

Varje månad har vi ett möte med speciell inriktning, något nyttigt, intressant och ibland nåt som bara är roligt. Före jul och före sommaruppehållet har vi möten av mer underhållande eller allmänbildande karaktär. Vi har även en del kontakter med andra kvinnliga nätverk som ibland bjuds in till våra möten.

Är Du kvinnlig företagare eller på väg att bli, är Du hjärtligt välkommen som gäst till någon av våra sammankomster för att bekanta Dig med oss.

 Mål

- Månadsmöten med program
- Lärorika sammankomster
- Utnyttja kompetensen inom nätverket
- Utveckla och stärka de eteblerade företagarna
- Skapa mentorskap mellan etablerade företagare och de som tänker starta eget
- Skapa kontakter mellan medlemmar och näringsliv
- Lyfta fram kvinnligt kunnande
- Utbildning 
- Utbilda och utveckla medlemmarna i kvinnligt företagande
- Föra fram ideér och åsikter genom medverkan i
Näringslivssamverkan och Nyföretagarcentrums styrelser