Temadag näringsliv & föreningsliv, 2013-09-18

Tid: 12:30
Plats: KCC

En konferens inom ramen för kvinnligt nätverksarbete

En dag från lunch till kväll om jämställdhet ur ett företagar/föreningslivsperspektiv.

"Vår Christina" Christina Skan kommer att vara konfrancier. Föreläsare under dagen "vår Christina" Kristina Stenmark" samt Ida Östensson från Crossing Borders.

Se bifogad pdf för officiell inbjudan.

Anmälan kommer att ske till kommunens reception se bifogad fil för mer information.