Styrelsemöte, 2013-08-12

Tid: 17:00

Nästa styrelsemöte blir i augusti.