Nätverksträff med B-linkk Karlstad, 2014-04-16

Tid: 15:30-17:30
Plats: Sveagatan 14, snett mittemot Herrhagskyrkan. Karlstad

Vi har blivit inbjudna till B-linkk s nätverksträff i Karlstad. Passa på att knyta kontakter med vårt systernätverk i Karlstad.
Anmälan görs genom att betala in 200 kr per person på Birgitta Hedmans bg: 5447-4333 senast den 14/4. Kvitto på inbetalning ges i efterhand.