Julfest på Ölme Prästgård, 2015-12-09

Tid: 18:30
Plats: Ölme Prästgård
Julfest på Ölme Prästgård

Vi tar succén igen

Väl mött på Christinornas julfest den 9 december.