Bättre Affärer, 2013-10-23

Tid: 10:00-12:00
Plats: Swedbank

Vill du lära dig mer om hur du kan minimera kostnaderna och maximera intäkterna. Anmäl dig
då till denna utbildning tillsammans med Christinorna, Swedbank och Näringslivssamverkan i
Kristinehamn.


Mejla eller ring: anette.rhudin@inova.nu och anmäl er senast den 7
oktober.