Årsmöte 2014, 2014-02-17

Tid: 19:00
Plats: Passal, Marieberg

Välkomna till Christinornas årsmöte 2014.

Anmälan i vanlig ordning till anmalan@christinorna.se